за Христос

4Царе 16   

1 Царуване на юдейския цар Ахаз
В седемнадесетата година на Факей, Ромелиевия син, се възцари Ахаз, син на Юдейския цар Йотам.
2 Ахаз беше на възраст двадесет години, когато се възцари, и царува шестнадесет години в Йерусалим; но не върши това, което беше праведно пред Господа, своя Бог, както баща му Давид,
3 а ходи в пътя на Израелевите царе и даже преведе сина си през огъня според мерзостите на народите, които Господ прогони пред израелтяните.
4 Той жертваше и кадеше по високите места и по върховете, и под всяко зелено дърво.
5 Тогава сирийският цар Расин и Израелевият цар Факей, Ромелиевият син, дойдоха в Йерусалим да воюват; и обсадиха Ахаз, но не можаха да го надвият.
6 В онова време сирийският цар Расин възвърна Елат под властта на Сирия и прогони юдеите от Елат; а сирийците дойдоха в Елат и живееха там, където са и до днес.
7 Затова Ахаз прати вестоносци до асирийския цар Теглат-феласар да кажат: Аз съм твой слуга и твой син; излез да ме избавиш от ръката на сирийския цар и от ръката на Израелевия цар, които се повдигнаха против мен.
8 И Ахаз взе среброто и златото, което се намери в Господния дом и в съкровищата на царската къща, и ги прати подарък на асирийския цар.
9 Асирийският цар го послуша, излезе против Дамаск и го превзе, и отведе жителите му в Кир, а Расин уби.
10 А когато цар Ахаз отиде в Дамаск да посрещне асирийския цар Теглат-феласар, видя жертвеника в Дамаск; и цар Ахаз изпрати на свещеника Урия образа на жертвеника и негова рисунка, точно според направата му.
11 И свещеникът Урия направи жертвеник точно според това, което цар Ахаз прати от Дамаск; така го направи свещеник Урия, докато цар Ахаз се върна от Дамаск.
12 След като царят се върна от Дамаск, видя жертвеника; царят се приближи до жертвеника и направи принос върху него.
13 Върху този жертвеник изгори всеизгарянето си и хлебния си принос, изля възлиянието си и поръси кръвта на мирните си жертви.
14 А медния жертвеник, който беше пред Господа, Ахаз премести от лицето на дома, от мястото му между жертвеника и Господния дом, и го постави на северната страна от жертвеника.
15 Цар Ахаз заповяда на свещеника Урия: На великия жертвеник принасяй утрешното всеизгаряне, вечерния хлебен принос, царското всеизгаряне и хлебен принос, с всеизгарянето, принасяно от целия народ на земята, и хлебния им принос и възлиянията им, и ръси и върху него цялата кръв на всеизгарянето и на жертвата; а медният жертвеник ще служи за мене, за да се допитвам до Господа.
16 И свещеник Урия направи така, точно както му заповяда цар Ахаз.
17 А цар Ахаз отсече страничните плочи на подножията и вдигна от тях умивалника; свали морето от медните волове, които бяха под него, и го сложи на каменен под.
18 И покрития път за съботата, който бяха построили в къщата, и външния вход за царя премести в Господния дом заради асирийския цар.
19 А останалите дела, които извърши Ахаз, са записани в Книгата на летописите на Юдейските царе.
20 И Ахаз заспа с бащите си в Давидовия град; а вместо него се възцари синът му Езекия.
4Царе: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25