за Христос

4Царе 15:1-7   

1 Царуване на Азария в Юдея
В двадесет и седмата година на Израелевия цар Еровоам се възцари Азария, син на Юдейския цар Амасия.
2 Той беше на възраст шестнадесет години, когато се възцари, и царува петдесет и две години в Йерусалим; името на майка му беше Ехолия, от Йерусалим.
3 Той върши това, което беше праведно пред Господа, напълно както беше направил баща му Амасия.
4 Но високите места не бяха премахнати; народът все още жертваше и кадеше по високите места.
5 Но Господ порази царя, така че той остана прокажен до деня на смъртта си и живееше в отделна къща. А царският син Йотам беше домоуправителят и съдеше народа на земята.
6 А останалите дела на Азария и всичко, което извърши, са записани в Книгата на летописите на Юдейските царе.
7 И Азария заспа с бащите си и го погребаха с тях в Давидовия град; и вместо него се възцари синът му Йотам.
4Царе: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25