за Христос

4Царе 15   

1 Царуване на Азария в Юдея
В двадесет и седмата година на Израелевия цар Еровоам се възцари Азария, син на Юдейския цар Амасия.
2 Той беше на възраст шестнадесет години, когато се възцари, и царува петдесет и две години в Йерусалим; името на майка му беше Ехолия, от Йерусалим.
3 Той върши това, което беше праведно пред Господа, напълно както беше направил баща му Амасия.
4 Но високите места не бяха премахнати; народът все още жертваше и кадеше по високите места.
5 Но Господ порази царя, така че той остана прокажен до деня на смъртта си и живееше в отделна къща. А царският син Йотам беше домоуправителят и съдеше народа на земята.
6 А останалите дела на Азария и всичко, което извърши, са записани в Книгата на летописите на Юдейските царе.
7 И Азария заспа с бащите си и го погребаха с тях в Давидовия град; и вместо него се възцари синът му Йотам.
8 Израелското царство при Захария, Салум и Манаим
В тридесет и осмата година на Юдейския цар Азария над Израел в Самария се възцари Захария, Еровоамовият син, и царува шест месеца.
9 Той върши зло пред Господа, както направиха бащите му; не се отърси от греховете на Еровоам, Наватовия син, с които той предизвика Израел да греши.
10 А Салум, Явисовият син, организира заговор против него, порази го пред народа и го уби; и вместо него сам се възцари.
11 А останалите дела на Захария са записани в Книгата на летописите на Израелевите царе.
12 Това беше изпълнение на словото, което Господ говори на Ииуй: Твоите синове ще царуват на Израелевия престол до четвърто поколение. Така и стана.
13 Салум, Явисовият син, се възцари в тридесет и деветата година на Юдейския цар Озия и царува един месец в Самария.
14 Защото Манаим, Гадииният син, като излезе от Терса, дойде в Самария и като порази Салум, Явисовия син, в Самария и го уби, сам се възцари вместо него.
15 А останалите дела на Салум и заговорът, който организира, са записани в Книгата на летописите на Израелевите царе.
16 Тогава Манаим порази Тапса и всичко, което беше в нея, и околностите й от Терса. Порази я, понеже не му отвориха; и промуши всички бременни жени в града.
17 В тридесет и деветата година на Юдейския цар Азария над Израел се възцари Манаим, Гадииният син, и царува десет години в Самария.
18 Той върши зло пред Господа; през целия си живот не се отказа от греховете на Еровоам, Наватовия син, с които предизвика Израел да греши.
19 Тогава асирийският цар Фул нападна земята, а Манаим даде на Фул хиляда таланта сребро, за да му помогне да закрепи царството в ръката си.
20 Манаим с насилие събра среброто от Израел, от всички големи богаташи по петдесет сребърни сикъла, за да даде на асирийския цар. И така асирийският цар си отиде и не остана там, в земята.
21 А останалите дела на Манаим и всичко, което извърши, са записани в Книгата на летописите на Израелевите царе.
22 И Манаим заспа с бащите си; и вместо него се възцари синът му Факия.
23 Израелското царство при Факия и Факей
В петдесетата година на Юдейския цар Азария над Израел в Самария се възцари Факия, Манаимовият син, и царува две години.
24 Той върши зло пред Господа; не се отказа от греховете на Еровоам, Наватовия син, с които предизвика Израел да греши.
25 И пълководецът му Факей, Ромелиевият син, организира заговор против него и го порази в Самария във вътрешната царска къща с Аргов и Арие, като имаше със себе си и петдесет мъже от галаадците. Уби го и сам се възцари вместо него.
26 А останалите дела на Факия и всичко, което извърши, са записани в Книгата на летописите на Израелевите царе.
27 В петдесет и втората година на Юдейския цар Азария над Израел в Самария се възцари Факей, Ромелиевият син, и царува двадесет години.
28 Той върши зло пред Господа; не се отърси от греховете на Еровоам, Наватовия син, с които подтикна Израел да греши.
29 В дните на Израелевия цар Факей дойде асирийският цар Теглат-феласар и превзе Иион, Авел-вет-мааха, Янох, Кадес, Асор, Галаад и Галилея, цялата Нефталимова земя, и отведе жителите им пленници в Асирия.
30 А Осия, син на Ила, организира заговор против Факей, Ромелиевия син, уби го и сам се възцари вместо него в двадесетата година на Йотам, Озиевия син.
31 А останалите дела на Факей и всичко, което извърши, са записани в Книгата на летописите на Израелевите царе.
32 Царуване на юдейския цар Йотам
Във втората година на Израелевия цар Факей, Ромелиевия син, се възцари Йотам, син на Юдейския цар Озия.
33 Той беше на възраст двадесет и пет години, когато се възцари, и царува шестнадесет години в Йерусалим; името на майка му беше Еруса, Садокова дъщеря.
34 Той върши това, което беше праведно пред Господа; постъпваше съвсем като баща си Озия.
35 Но високите места не бяха премахнати; народът все още жертваше и кадеше по високите места. Той построи горната порта на Господния дом.
36 А останалите дела на Йотам и всичко, което извърши, са записани в Книгата на летописите на Юдейските царе.
37 В онова време Господ започна да праща против Юдея сирийския цар Расин и Факей, Ромелиевия син.
38 А Йотам заспа с бащите си и беше погребан с тях в града на баща си Давид; и вместо него се възцари синът му Ахаз.
4Царе: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25