за Христос

Той възстанови границата на Израел от прохода на Емат до полското море според словото, което Господ, Израелевият Бог, говори чрез слугата Си Йона, Аматиевия син, пророка, който беше от Гетефер.

Слушай 4Царе 14:25
4Царе 14:25

Препратки:

Други преводи на 4Царе 14:25:

Той възстанови границата на Израил от прохода на Емат до Морето на равнината #Мъртво море#, според словото на ГОСПОДА, Израилевия Бог, което Той говори чрез слугата Си Йона, сина на Аматий, пророка, който беше от Гат-Ефер.
/Верен 2002/
Той възстанови границата на Израел от прохода на Емат до полското море, според словото, което Господ, Израелският Бог, говори чрез слугата Си Йона, Аматиевия син, пророка, който беше от Гетефер.
/Библейско общество 2000/
Той възстанови границата на Израиля от прохода на Емат до полското море, според словото, което Господ Израилевият Бог говори чрез слугата Си Иона Аматиевия син, пророкът, който бе от Гетефер.
/Протестантски 1940/
Той възстанови границите на Израиля от входа в Емат до пустинното море, според словото на Господа, Бога Израилев, което Той бе изрекъл чрез раба Си Аматиевия син Иона, пророк от Гатхефер,
/Православен/
Той постави пак предела на Израиля, от входа Емат до морето на полето, според словото на Господа Бога Израилева което говори чрез раба си Иона Аматиевия син, пророка който бе от Гетефер.
/Цариградски/
He restored the coast of Israel from the entering of Hamath unto the sea of the plain, according to the word of the LORD God of Israel, which he spake by the hand of his servant Jonah, the son of Amittai, the prophet, which was of Gathhepher.
/KJV/