за Христос

4Царе 14   

1 Царуване на юдейския цар Амасия
Във втората година на Израелевия цар Йоас, Йоахазовия син, се възцари Амасия, син на Юдейския цар Йоас.
2 Той беше на възраст двадесет и пет години, когато се възцари, и царува двадесет и девет години в Йерусалим. Името на майка му беше Йоадана от Йерусалим.
3 Той върши това, което беше праведно пред Господа, но не като баща си Давид; той постъпваше, съвсем както беше постъпвал баща му Йоас.
4 Обаче високите места не бяха премахнати; народът жертваше и кадеше по високите места.
5 И щом царството се закрепи в ръката му, Амасия умъртви слугите си, които бяха убили баща му, царя.
6 Но синовете на убийците не умъртви според писаното в книгата на Моисеевия закон, където Господ заповядва: Бащите да не се умъртвяват заради синовете, нито синовете да се умъртвяват заради бащите, а всеки да се умъртвява за собствения му грях.
7 Той изби десет души от Едом в долината на солта и като превзе град Села с бой, го нарече Йоктеил, както се казва и до днес.
8 Тогава Амасия прати хора до Израелевия цар Йоас, син на Йоахаз, Ииуевия син, да кажат: Ела да се срещнем един друг в лице.
9 А Израелевият цар Йоас прати до Юдейския цар Амасия да кажат: Ливанският трън пратил до ливанския кедър да кажат: Дай дъщеря си на сина ми за жена. Но един звяр, който бил в Ливан, минал и стъпкал тръна.
10 Ти наистина порази Едом и сърцето ти се надигна; радвай се на славата си и си седи у дома; защо сега да си навредим, за да паднеш, ти и Юдея с тебе?
11 Но Амасия не послуша. И така, Израелевият цар Йоас отиде и се срещнаха един с друг в лице, той и Юдейският цар Амасия, във Ветсемес, който принадлежи на Юдея.
12 И Юдея беше поразена пред Израел; и всеки побегна в шатъра си.
13 Израелевият цар Йоас хвана във Ветсемес Юдейския цар Амасия, син на Йоас, Охозиевия син; и дойде в Йерусалим и събори четиристотин лакти от Йерусалимската стена, от Ефремовата порта до портата на ъгъла.
14 И като взе всичкото злато и сребро и всички съдове, които се намираха в Господния дом и в съкровищата на царската къща, също и заложници, Йоас се върна в Самария.
15 (А останалите дела, които извърши Йоас и подвизите му, и как воюва с Юдейския цар Амасия, са записани в Книгата на летописите на Израелевите царе.
16 И Йоас заспа с бащите си и беше погребан в Самария с Израелевите царе; и вместо него се възцари синът му Еровоам.)
17 След смъртта на Израелевия цар Йоас, Йоахазовия син, Юдейският цар Амасия, Йоасовият син, живя петнадесет години.
18 А останалите дела на Амасия са записани в Книгата на летописите на Юдейските царе.
19 И понеже направиха заговор против него в Йерусалим, той побегна в Лахис; но пратиха хора след него в Лахис и там го убиха.
20 Докараха го на коне и беше погребан в Йерусалим с бащите си в Давидовия град.
21 Тогава целият Юдейски народ взе Азария, който беше на възраст шестнадесет години, и го направиха цар на мястото на баща му Амасия.
22 Той съгради Елат и го върна на Юдея, след като баща му, царят, заспа с бащите си.
23 Царуване на израелския цар Еровоам
В петнадесетата година на Юдейския цар Амасия, син на Йоас, в Самария се възцари Еровоам, син на Израелевия цар Йоас, и царува четиридесет и една години.
24 Той върши зло пред Господа; не се отказа от нито един от греховете на Еровоам, Наватовия син, с които предизвика Израел да греши.
25 Той възстанови границата на Израел от прохода на Емат до полското море според словото, което Господ, Израелевият Бог, говори чрез слугата Си Йона, Аматиевия син, пророка, който беше от Гетефер.
26 Защото Господ видя, че притеснението на Израел беше много горчиво, понеже нямаше нито малолетен, нито пълнолетен, който да помогне на Израел.
27 Господ не поиска да изличи под небето името на Израел, а го избави чрез ръката на Еровоам, Йоасовия син.
28 А останалите дела на Еровоам и всичко, което извърши, и подвизите му, как воюва и как възвърна на Израел Дамаск и Емат, които бяха подчинени на Юдея, са записани в Книгата на летописите на Израелевите царе.
29 И Еровоам заспа с бащите си, Израелевите царе; и вместо него се възцари синът му Захария.
4Царе: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25