за Христос

Тогава сирийският цар Азаил дойде, воюва против Гет и го превзе. После Азаил обърна лицето си, за да дойде против Йерусалим.

Слушай 4Царе 12:17
4Царе 12:17

Препратки:

Други преводи на 4Царе 12:17: