за Христос

4Царе 11   

1 Царуване на Готолия в Юдея
А Готолия, Охозиевата майка, като видя, че синът й умря, стана и погуби целия царски род.
2 Но Йосавеета, дъщеря на цар Йорам, сестра на Охозия, взе Йоас, Охозиевия син, и го открадна от царските синове, докато ги убиваха; и го скриха от Готолия в спалнята заедно с дойката му и не беше убит.
3 Той остана при нея, скрит в Господния дом, шест години; а Готолия царуваше над земята.
4 Но в седмата година Йодай прати и като взе стотниците на палачите и телохранителите, ги доведе при себе си в Господния дом. После, като сключи договор с тях и ги закле в Господния дом, им показа царския син.
5 И им заповяда: Ето какво трябва да направите: една трета от вас, които постъпвате на служба в събота, нека пази стража при царската къща,
6 една трета - при портата Сур, и една трета - при портата, която е зад телохранителите; така да пазите стража при къщата, за да не влезе никой.
7 Всички вие и от двата отдела, които оставяте службата в събота, пазете стража при Господния дом около царя.
8 И да окръжавате царя от всяка страна, като всеки държи оръжията си в ръка; а който би влязъл в редовете, да бъде убит; и да бъдете с царя при излизането му и при влизането му.
9 Стотниците извършиха всичко, както заповяда свещеник Йодай, и взеха всеки мъжете си - онези, които щяха да постъпят на служба в събота, и онези, които щяха да оставят службата в събота, - и дойдоха при свещеника Йодай.
10 Свещеникът даде на стотниците копията на цар Давид и щитове, които бяха в Господния дом.
11 И телохранителите, всеки с оръжията си в ръка, стояха около царя, от дясната страна на дома до лявата му страна, около жертвеника и около дома.
12 Тогава Йодай изведе царския син, положи на него короната и му връчи божественото заявление. Направиха го цар и го помазаха; после изпляскаха с ръце и извикаха: Да живее царят!
13 А Готолия, като чу вика от телохранителите и народа, дойде при народа в Господния дом,
14 погледна и видя, че царят стоеше при стълба, според обичая, и военачалниците и тръбите при царя, и целият народ на страната се радваха и свиреха с тръбите. Тогава Готолия раздра дрехите си и извика: Заговор! Заговор!
15 Свещеникът Йодай заповяда на стотниците, поставени над силите: Изведете я вън от редовете и който би я последвал, убийте го с меч! Защото свещеникът беше казал: Да не бъде убита в Господния дом.
16 И така, отстъпиха й място; и тя отиде през пътя на конския вход в царската къща; и там беше убита.
17 Тогава Йодай сключи завет между Господа и царя и народа, че ще бъдат Господен народ - също и между царя и народа.
18 И целият народ от земята влязоха във Вааловото капище и го събориха, изпотрошиха съвсем жертвениците му и кумирите му и убиха Вааловия жрец Матан пред жертвениците. И свещеникът постави надзиратели над Господния дом.
19 Тогава, като взе стотниците, палачите, телохранителите и целия народ от страната, изведоха царя от Господния дом; и дойдоха в царската къща през пътя към портата на телохранителите и той седна на царския престол.
20 Така целият народ от страната се зарадва и градът се успокои; а Готолия убиха с меч при царската къща.
21 Царуване на Йоас в Юдея
Йоас беше на седем години, когато се възцари.
4Царе: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25