за Христос

от Йордан на изток цялата галаадска земя, синовете на Гад, синовете на Рувим и синовете на Манасия, от Ароир при потока Арнон и Галаад и Васан.

Слушай 4Царе 10:33
4Царе 10:33

Препратки:

Други преводи на 4Царе 10:33:

от Йордан към изгрев слънце, цялата галаадска земя, гадците и рувимците, и манасийците, от Ароир при потока Арнон, и Галаад, и Васан.
/Верен 2002/
от Йордан на изток цялата галаадска земя, синовете на Гад, синовете на Рувим и синовете на Манасия, от Ароир при потока Арнон и Галаад и Васан.
/Библейско общество 2000/
от Иордан на изток цялата галаадска земя, гадците, рувимците и манасийците, от Ароир при потока Арнон и Галаад и Васан.
/Протестантски 1940/
на изток от Иордан, цялата земя Галаад, коляното Гадово, Рувимово, Манасиево, като захванеш от Ароер, при поток Арнон, и Галаад и Васан.
/Православен/
от Иордан към изток на слънцето всичката Галаадска земя, Гадците, и Рувимците, и Манасийците, от Ароир на потока Арион, и Галаад, и Васан.
/Цариградски/
From Jordan eastward, all the land of Gilead, the Gadites, and the Reubenites, and the Manassites, from Aroer, which is by the river Arnon, even Gilead and Bashan.
/KJV/