за Христос

Тогава Господ каза на Ииуй: Понеже ти стори добре, като извърши това, което е право пред очите Ми, и постъпи с Ахаавовия дом напълно според това, което беше в сърцето Ми, затова твоите синове до четвъртото поколение ще седят на Израелевия престол.

Слушай 4Царе 10:30
4Царе 10:30

Препратки:

Други преводи на 4Царе 10:30:

И ГОСПОД каза на Ииуй: Понеже ти извърши добре това, което е право пред Мен, и направи на дома на Ахав според всичко, което беше в сърцето Ми, затова твои синове до четвъртото поколение ще седят на израилевия престол.
/Верен 2002/
Тогава Господ каза на Ииуй: Понеже ти направи добре, като извърши това, което е право пред очите Ми, и постъпи с Ахаавовия дом напълно според това, което беше в сърцето Ми, затова твоите синове до четвъртото поколение ще седят на Израелския престол.
/Библейско общество 2000/
Тогава Господ рече на Ииуя: Понеже ти добре стори, като извърши това, което е право пред очите Ми, и направи на Ахаавовия дом напълно според това, което бе в сърцето Ми, затова твоите синове до четвъртото поколение ще седят на Израилевия престол.
/Протестантски 1940/
И Господ каза на Ииуя: задето драговолно извърши, каквото беше праведно в очите Ми - изпълни над Ахавовия дом всичко, що Ми беше на сърце, твоите синове ще седят до четвърта рода на Израилевия престол.
/Православен/
И рече Господ на Ииуя: Понеже стори ти добро че свърши онова което е угодно пред очите ми, и направи ти на Ахаавовия дом според всичко което бе в сърдцето ми, синовете ти до четвъртия род ще седят на Израилевия престол.
/Цариградски/
And the LORD said unto Jehu, Because thou hast done well in executing that which is right in mine eyes, and hast done unto the house of Ahab according to all that was in mine heart, thy children of the fourth generation shall sit on the throne of Israel.
/KJV/