за Христос

4Царе 10:1-11   

1 Ахаав имаше седемдесет сина в Самария. Ииуй написа писма и ги прати в Самария до езраелските началници, до старейшините и до възпитателите на Ахаавовите деца, в които каза:
2 Щом това писмо пристигне до вас, понеже синовете на господаря ви са пред вас и имате колесници и коне, укрепен град и оръжия,
3 вижте кой е най-добър и най-способен от синовете на господаря ви и го поставете на бащиния му престол, и се бийте за дома на господаря си.
4 Но те твърде много се уплашиха и си казаха: Ето, двамата царе не устояха пред него, а как ще успеем ние?
5 И така, домоуправителят, градоначалникът, старейшините и възпитателите на децата пратиха до Ииуй да кажат: Ние сме твои слуги и ще направим всичко, каквото ни кажеш; няма да направим никого цар; направи, каквото ти се вижда угодно.
6 Тогава Ииуй им писа второ писмо, в което каза: Ако сте на моя страна и ако послушате моя глас, отнемете главите на синовете на господаря ви и утре по това време елате при мене в Езраел. (А седемдесетте царски синове бяха при градските големци, които ги възпитаваха.)
7 След като писмото стигна до тях, те хванаха седемдесетте царски синове, изклаха ги, сложиха главите им в кошници и му ги пратиха в Езраел.
8 И един пратеник дойде и му извести: Донесоха главите на царските синове. А Ииуй нареди: Сложете ги на два купа във входа на портата да стоят до утре.
9 На сутринта той излезе, застана пред целия народ и каза: Вие сте праведни; ето, аз направих заговор против господаря си и го убих; но кой изби всички тях?
10 Знайте сега, че няма да падне на земята нищо от Господнето слово, което Господ говори против Ахаавовия дом; защото Господ извърши онова, което говори чрез слугата Си Илия.
11 И така, Ииуй порази всички останали от Ахаавовия дом в Езраел и всичките му големци, близките му приятели и свещениците му, докато не остана никой.
4Царе: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25