за Христос

3Царе 7:1-12   

1 Строеж на царския дворец
А Соломон строеше своята къща тринадесет години, докато я завърши цялата.
2 Защото построи къщата от ливанско дърво, чиято дължина беше сто лакътя, широчината петдесет лакътя и височината тридесет лакътя, върху четири реда кедрови стълбове, с кедрови греди върху стълбовете.
3 Тя беше покрита с кедър отгоре на четиридесет и петте стаи, които се подпираха на стълбовете, по петнадесет в един етаж.
4 И на трите етажа имаше решетки, така че светлината проникваше и от двете страни в трите етажа.
5 Всички врати и стълбове на врати, и решетките бяха четириъгълни; и светлината проникваше и от двете страни в трите етажа.
6 Направи и притвор от стълбове, чиято дължина беше петнадесет лакътя, а широчината тридесет лакътя. Притворът беше пред стълбовете на къщата, така че стълбовете и стъпалата му бяха към лицето им.
7 Направи още престолния притвор, където щеше да съди, т. е. съдилищния притвор; и той беше облечен с кедър от пода до върха.
8 А къщата му, в която живееше, изградена в друг двор, по-навътре от притвора, имаше същата направа. Подобна на този притвор беше и къщата, която Соломон направи за фараоновата дъщеря, която беше взел за жена.
9 Всички тези постройки, от вътрешната и от външната им страна, от основата до върха им, а отвън чак до големия двор, бяха от скъпи камъни, от камъни, дялани по мярка, изрязани с трион.
10 Също и основата беше от скъпи и големи камъни, камъни от десет и от осем лакътя.
11 И отгоре имаше скъпи камъни, дялани по мярка, и кедрови греди.
12 Също и около големия двор имаше три реда дялани камъни и един ред кедрови греди подобно на вътрешния двор на Господния дом и на притвора на къщата.
3Царе: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22