за Христос

3Царе 6   

1 Строеж на храма
В четиристотин и осемдесетата година от излизането на израелтяните от Египетската земя, в четвъртата година на царуването си над Израел, в месец Зив, който е вторият месец, Соломон започна да строи Господния дом.
2 Дължината на дома, който цар Соломон построи за Господа, беше шестдесет лакътя, широчината му двадесет, а височината му тридесет лакътя.
3 А преддверието, откъм лицето на храма на дома, беше двадесет лакътя дълго според широчината на дома, а десет лакътя широко пред дома.
4 Той направи за дома неподвижни прозорци с решетки.
5 И построи стаи около дома, както около стените на храма, така и на светилището; така направи странични стаи наоколо.
6 На по-долния етаж широчината беше пет лакътя, на средния широчината беше шест лакътя, а на третия широчината беше седем лакътя; защото върху външната страна на стената на дома той направи стеснения наоколо, за да не влизат гредите в стените на дома.
7 Когато се строеше, домът бе иззидан с камъни, приготвени на кариерата; така че нито чук, нито брадва, нито каквото и да е желязно сечиво не се чу в дома, докато се строеше.
8 Вратата за средните странични стаи беше в дясната страна на дома; и чрез вита стълба се изкачваха в средния етаж, а от средния в третия.
9 Така построи дома и го свърши. И покри дома с кедрови греди и дъски.
10 Пристрои етажите по пет лакътя високи по целия дом; и те се държаха за дома чрез кедрови греди.
11 Тогава Господнето слово дойде до Соломон и каза:
12 Относно този дом, който строиш, ти казвам: Ако ходиш в наредбите Ми, изпълняваш законите Ми и пазиш всичките Ми заповеди, Аз ще утвърдя с тебе думата, която говорих на баща ти Давид;
13 и ще обитавам сред израелтяните и няма да изоставя народа Си Израел.
14 Така Соломон построи дома и го свърши.
15 И обиколи стените на дома отвътре с кедрови дъски; облече стените с дърво отвътре от пода на дома до покрива, а пода на дома покри с елхови дъски.
16 Също в по-вътрешната част на дома покри едно място от двадесет лакътя с кедрови дъски от пода до върха на стените; облече го отвътре за светилището - най-святото място.
17 А домът, т. е. предната част на храма, беше четиридесет лакътя дълъг.
18 По кедровите дървета вътре в дома бяха издълбани пъпки и цъфнали цветове. Всичко беше от кедър. Камък не се виждаше.
19 Той приготви светилище в по-вътрешната част на дома, за да положи там ковчега на Господния завет.
20 Отвътре светилището беше двадесет лакътя дълго, двадесет лакътя широко и двадесет лакътя високо. И го обкова с чисто злато, обкова и кедровия олтар.
21 Така Соломон обкова дома отвътре с чисто злато; и прокара завесата на златни верижки пред светилището, като я покри със злато.
22 Обковаваше със злато и целия дом, докато го завърши. Обкова със злато и целия олтар, който беше при светилището.
23 В светилището направи два херувима от маслиново дърво по десет лакътя високи.
24 Едното крило на единия херувим беше пет лакътя дълго и другото крило - също пет лакътя. От края на едното му крило до края на другото имаше десет лакътя.
25 Така и другият херувим имаше десет лакътя между краищата на крилата си; защото двата херувима имаха една мярка и една направа.
26 Височината на единия херувим беше десет лакътя, както и на другия херувим.
27 Соломон положи херувимите в средата на вътрешния дом. И крилата на херувимите бяха разперени, така че крилото на единия допираше едната стена и крилото на другия херувим допираше другата стена. А крилата се допираха едно до друго в средата на дома.
28 И обковаха херувимите със злато.
29 А по всички стени на дома наоколо издълба образи на херувими, палми и цъфнали цветове отвътре и отвън.
30 Също и пода на дома обкова със злато отвътре и отвън.
31 За входа на светилището направи врата от маслиново дърво. Горният праг със стълбовете на вратата бяха една пета от дължината на стената.
32 Двете крила на вратата бяха от маслиново дърво. И по тях Соломон издълба херувими, палми и цъфнали цветове. И ги обкова със злато, като разстла златото върху херувимите и палмите.
33 Така и за храмовата врата направи стълбове от маслиново дърво, ограждайки отвор, широк една четвърт от дължината на стената.
34 И две врати бяха от елхово дърво - двете крила на едната врата се сгъваха, както и двете крила на другата врата.
35 И издълбаха върху тях херувими, палми и цъфнали цветове; и ги покриха със злато, разстлано върху изображенията.
36 Соломон съгради вътрешния двор с три реда дялани камъни и с един ред кедрови греди.
37 През четвъртата година в месец Зив бяха положени основите на Господния дом,
38 а през единадесетата година в месец Вул, който е осмият месец, домът беше завършен във всичките си части и съвършено според плана си. Така Соломон го построи за седем години.
3Царе: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22