за Христос

И от всички народи, от всички царе на света, които бяха чули за мъдростта на Соломон, идваха да слушат неговата мъдрост.

Слушай 3Царе 4:34
3Царе 4:34

Препратки:

Други преводи на 3Царе 4:34: