за Христос

3Царе 4   

1 Висшите служители на Соломон
И така, цар Соломон царуваше над целия Израел.
2 Това са началниците, които той имаше: Азария, Садоковият син, свещеник;
3 Елиореф и Ахия, синовете на Сиса, секретари; Йосафат, Ахилудовият син, летописец;
4 Ванайя, Йодаевият син, управител над войската; Садок и Авиатар, свещеници;
5 Азария, Натановият син, управител над надзирателите на храната; Завуд, Натановият син, главен чиновник и приятел на царя;
6 Ахисар беше домоуправител; а Адонирам, Авдовият син, отговаряше за събиране на данъците.
7 А Соломон имаше в целия Израел дванадесет надзиратели, които доставяха храните за царя и за дома му. Всеки доставяше за един месец в годината.
8 Ето имената им: Оровият син, надзирател в Ефремовата гора;
9 Декеровият син, в Макас-Саавим, Ветсемес и Елон-Ветанан;
10 Еседовият син, в Арувот; като под него беше Сохо и цялата страна Ефер;
11 Авинадавовият син, в целия Нафат-дор. Той имаше за жена Соломоновата дъщеря Тафата;
12 Ваана, Ахилудовият син, в Таанах и Магедон, и в целия Ветсан, който е при Царетан под Езраел, от Ветсан до Авел-меола до отвъд Йокмеам;
13 Геверовият син, в Рамот-галаад. Той имаше градовете на Яир, Манасиевия син, които са в Галаад. Той имаше и областта Аргов, която е във Васан - шестдесет големи градове със стени и медни лостове;
14 Ахинадав, Идовият син, в Маханаим;
15 Ахимаас, в Нефталим; и той взе за жена Соломоновата дъщеря Васемата;
16 Ваана, Хусевият син, в Асир и Алот;
17 Йосафат, Фаруевият син, в Исахар;
18 Семей, Илаевият син, във Вениамин;
19 и Гевер, Уриевият син, в галаадската земя, в земята на аморейския цар Сион и на васанския цар Ог. В тази област той беше единственият надзирател.
20 Величието на цар Соломон
Юда и Израел бяха многобройни, по множество като крайморския пясък. Ядяха, пиеха и се веселяха.
21 Соломон владееше над всички царства от реката Ефрат до филистимската земя и до египетската граница. И те донасяха подаръци и бяха подчинени на Соломон през всичките дни на неговия живот.
22 А продоволствието на Соломон за един ден беше тридесет кора чисто пшеничено брашно и шестдесет кора друго брашно,
23 десет угоени говеда и двадесет охранени вола, сто овце, освен елените, сърните, биволите и тлъстите птици.
24 Защото той владееше над цялата земя отсам реката, от Тапса чак до Газа - над всички царе отсам реката. Той имаше мир навсякъде около себе си.
25 Юда и Израел живееха безопасно, всеки под лозята си и под смокинята си, от Дан до Вирсавее, през всички дни на Соломон.
26 И Соломон имаше обори за четиридесет хиляди коне за колесниците си и дванадесет хиляди конници.
27 А онези надзиратели продоволстваха, всеки в определения си месец, за цар Соломон и за всички, които идваха на Соломоновата трапеза. Те не допускаха наличие на недостиг от нищо.
28 Също ечемик и слама за конете и бързоногите коне донасяха на мястото, където бяха, всеки, както му беше определено.
29 И Бог даде на Соломон твърде много мъдрост и разум, и душевен простор, като крайморския пясък.
30 Така Соломоновата мъдрост надмина мъдростта на всички източни жители и цялата египетска мъдрост,
31 защото беше по-мъдър от всички хора - от езраеца Етан и от Еман, Халкол и Дарда, синовете на Маол. И името му се прочу между всички околни народи.
32 Той изрече три хиляди поговорки; а песните му бяха хиляда и пет на брой.
33 Той говори за дърветата от ливанския кедър до исопа, който никне по стената, говори също за животните, за птиците, за влечугите и за рибите.
34 И от всички народи, от всички царе на света, които бяха чули за мъдростта на Соломон, идваха да слушат неговата мъдрост.
3Царе: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22