за Христос

Ако ходиш в Моите пътища и пазиш наредбите и заповедите Ми, както ходи баща ти Давид, тогава ще продължа дните ти.

Слушай 3Царе 3:14
3Царе 3:14

Препратки:

Други преводи на 3Царе 3:14: