за Христос

3Царе 2:39-46   

39 След три години двама от Семеевите слуги побегнаха при гетския цар Анхус, Мааховия син. И известиха на Семей: Слугите ти са в Гет.
40 Тогава Семей стана, оседла осела си и отиде в Гет при Анхус, за да потърси слугите си. Така Семей отиде и доведе слугите си от Гет.
41 Съобщиха на Соломон, че Семей ходил от Йерусалим в Гет и се върнал.
42 Тогава царят прати да повикат Семей и му каза: Не те ли заклех в Господа и не те ли предупредих, като ти казах: Бъди сигурен, че в деня, когато излезеш и отидеш извън града, където и да е, непременно ще умреш? И ти не ми ли отговори: Добра е думата, която чух?
43 Защо не опази Господнята клетва и заповедта, която ти дадох?
44 Царят каза още на Семей: Ти знаеш цялото зло, причинено на баща ми Давид, което се таи в сърцето ти. Затова Господ ще възвърне злото ти на твоята глава;
45 а цар Соломон ще бъде благословен и Давидовият престол - утвърден пред Господа до века.
46 Тогава царят заповяда на Ванайя, Йодаевия син; и той излезе, нападна Семей и го уби.
И царството се утвърди в Соломоновата ръка.
3Царе: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22