за Христос

Видя ли как се смири Ахаав пред Мене? Понеже той се смири пред Мене, няма да докарам злото в неговите дни. В дните на сина му ще докарам злото върху дома му.

Слушай 3Царе 21:29
3Царе 21:29

Препратки:

Други преводи на 3Царе 21:29: