за Христос

и който извърши много мерзости, като следваше идолите, точно, както вършеха аморейците, които Господ беше изгонил пред израелтяните.)

Слушай 3Царе 21:26
3Царе 21:26

Препратки:

Други преводи на 3Царе 21:26:

И той постъпваше много гнусно, като следваше идолите, точно както бяха правили аморейците, които ГОСПОД беше изгонил пред израилевите синове.
/Верен 2002/
и който извърши много мерзости, като следваше идолите, точно както вършеха аморейците, които Господ беше изгонил пред израелците.)
/Библейско общество 2000/
и който извърши много мерзости като следваше идолите, съвсем, както вършеха аморейците, които Господ беше изгонил пред израилтяните).
/Протестантски 1940/
той постъпваше твърде гнусно, следвайки идолите, както правеха амореите, които Господ изгони пред лицето на Израилевите синове.
/Православен/
И направи много мерзости като следваше идолите, по всичко както правеха Аморейците които Господ изгони от лицето на Израилевите синове.
/Цариградски/
And he did very abominably in following idols, according to all things as did the Amorites, whom the LORD cast out before the children of Israel.
/KJV/