за Христос

Стани, слез да посрещнеш Израелевия цар Ахаав, който живее в Самария. Той е в Навутеевото лозе, там слезе, за да го присвои.

Слушай 3Царе 21:18
3Царе 21:18

Препратки:

Други преводи на 3Царе 21:18: