за Христос

Ахаав, като чу, че Навутей е умрял, стана и слезе в лозето на езраелеца Навутей, за да го присвои.

Слушай 3Царе 21:16
3Царе 21:16

Препратки:

Други преводи на 3Царе 21:16: