за Христос

Лозето на Навутей
След тези събития, понеже езраелецът Навутей имаше лозе в Езраел, близо до палата на самарийския цар Ахаав,

Слушай 3Царе 21:1
3Царе 21:1

Препратки:

Други преводи на 3Царе 21:1: