за Христос

Царят им нареди: Вземете със себе си слугите на вашия господар, качете сина ми Соломон на моето муле и го заведете долу в Гион.

Слушай 3Царе 1:33
3Царе 1:33

Препратки:

Други преводи на 3Царе 1:33: