за Христос

Краят на царуването на Давид
(1:1-2:46)
Борби за наследяване на царството

А когато Давид остаря в напреднала възраст, при все че го завиваха с дрехи, не се стопляше.

Слушай 3Царе 1:1
3Царе 1:1

Препратки:

Други преводи на 3Царе 1:1: