за Христос

И Господнята ръка беше върху Илия - той стегна кръста си и се затича пред Ахаав до входа на Езраел.

Слушай 3Царе 18:46
3Царе 18:46

Препратки:

Други преводи на 3Царе 18:46: