за Христос

защото така казва Господ, Израелевият Бог: Делвата с брашното няма да се изпразни, нито стомната с маслото ще намалее до деня, когато Господ даде дъжд на земята.

Слушай 3Царе 17:14
3Царе 17:14

Препратки:

Други преводи на 3Царе 17:14:

Защото така казва ГОСПОД, Израилевият Бог: Делвата с брашното няма да свърши и стомната с маслото няма да намалее до деня, когато ГОСПОД изпрати дъжд по лицето на земята.
/Верен 2002/
защото така казва Господ, Израелският Бог: Делвата с брашното няма да се изпразни, нито стомната с маслото ще намалее до деня, когато Господ даде дъжд на земята.
/Библейско общество 2000/
защото така казва Господ Израилевият Бог: Делвата с брашното няма да се изпразни, нито стомната с маслото ще намалее, до деня, когато Господ даде дъжд на земята.
/Протестантски 1940/
Тя отиде и направи тъй, както й каза Илия; и храни се тя, и той и домът й няколко време.
/Православен/
И тя отиде та направи според Илиевото слово; и ядеше тя и той и домът й много дни:
/Цариградски/
For thus saith the LORD God of Israel, The barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the LORD sendeth rain upon the earth.
/KJV/