за Христос

Израелското царство при Зимрий
В двадесет и седмата година на Юдейския цар Аса Зимрий царува седем дни в Терса. А народът беше разположен на стан срещу Гиветон, който принадлежеше на филистимците.

Слушай 3Царе 16:15
3Царе 16:15

Препратки:

Други преводи на 3Царе 16:15:

В двадесет и седмата година на юдовия цар Аса Зимрий царува седем дни в Терса. А народът беше разположен на стан против Гиветон, който принадлежеше на филистимците.
/Верен 2002/
В двадесет и седмата година на Юдейския цар Аса Зимрий царува седем дена в Терса. А народът беше разположен на стан срещу Гиветон, който принадлежеше на филистимците.
/Библейско общество 2000/
В двадесет и седмата година на Юдовия цар Аса, Зимрий царува седем дена в Терса. А людете бяха разположени в стан против Гиветон, който принадлежеше на филистимците.
/Протестантски 1940/
Замврий се възцари в двайсет и седмата година на иудейския цар Аса и царува седем дена в Тирца, когато народът обсаждаше Гаватон филистимски.
/Православен/
В двадесет и седмото лето на Аса Юдиния цар царува Зимрий седем дни в Терса. А людете бяха се разположили в стан против Гиветон който бе на Филистимците.
/Цариградски/
In the twenty and seventh year of Asa king of Judah did Zimri reign seven days in Tirzah. And the people were encamped against Gibbethon, which belonged to the Philistines.
/KJV/