за Христос

А Ваас, Ахиевият син, от Исахаровия дом, организира заговор против него. И Ваас го уби в Гиветон, който принадлежеше на филистимците; защото Надав и целият Израел обсаждаха Гиветон.

Слушай 3Царе 15:27
3Царе 15:27

Препратки:

Други преводи на 3Царе 15:27:

И Вааса, синът на Ахия, от исахаровия дом, направи заговор против него. И Вааса го уби при Гиветон, който принадлежеше на филистимците, докато Надав и целият Израил обсаждаха Гиветон.
/Верен 2002/
А Ваас, Ахиевият син, от Исахаровия дом, организира заговор против него. И Ваас го уби в Гиветон, който принадлежеше на филистимците; защото Надав и целият Израел обсаждаха Гиветон.
/Библейско общество 2000/
А Вааса, Ахиевият син, от Исахаровия дом, направи заговор против него; и Вааса го уби в Гиветон, който принадлежеше на филистимците; защото Надав и целият Израил обсаждаха Гиветон.
/Протестантски 1940/
Против него направи съзаклятие Ахиевият син Вааса, от Исахаровия дом, и Вааса го уби при Гаватон филистимски, когато Нават и всички израилтяни обсаждаха Гаватон;
/Православен/
И направи съзаклятие против него Вааса Ахиевът син, от Исахаровия дом; и порази го Вааса в Гиветон който бе на Филистимците; защото Надав и всичкий Израил обсадиха Гиветон.
/Цариградски/
And Baasha the son of Ahijah, of the house of Issachar, conspired against him; and Baasha smote him at Gibbethon, which belonged to the Philistines; for Nadab and all Israel laid siege to Gibbethon.
/KJV/