за Христос

Тогава цар Аса провъзгласи на цяла Юдея без никакво изключение, и вдигнаха камъните на Рама и дърветата й, с които Ваас градеше. С тях цар Аса съгради Гава Вениаминова и Масфа.

Слушай 3Царе 15:22
3Царе 15:22

Препратки:

Други преводи на 3Царе 15:22:

Тогава цар Аса свика целия Юда, без никакво изключение, и отнесоха камъните и дървения материал на Рама, с който Вааса беше градил. И с тях цар Аса построи Гава Вениаминова и Масфа.
/Верен 2002/
Тогава цар Аса провъзгласи на цяла Юдея, без никакво изключение, и вдигнаха камъните на Рама и дърветата й, с които Ваас градеше. С тях цар Аса съгради Гава Вениаминова и Масфа.
/Библейско общество 2000/
Тогава цар Аса възгласи на целия Юда, без никакво изключение та дигнаха камъните на Рама и дърветата й, с които Вааса градеше; и с тях цар Аса съгради Гава Вениаминова и Масфа.
/Протестантски 1940/
А цар Аса събра всички иудеи без изключение, и те изнесоха от Рама камъните и дърветата, които Вааса употребяваше за градеж. С тях цар Аса съгради Гива Вениаминова и Мицпа.
/Православен/
Тогаз свика цар Аса всичкия Юда, без никакво изключение, та дигнаха каменете на Рама, и дървата му с които Вааса градеше; и съгради цар Аса с тях Гава Вениаминова и Масфа.
/Цариградски/
Then king Asa made a proclamation throughout all Judah; none was exempted: and they took away the stones of Ramah, and the timber thereof, wherewith Baasha had builded; and king Asa built with them Geba of Benjamin, and Mizpah.
/KJV/