за Христос

3Царе 15:18-22   

18 Тогава Аса взе цялото сребро и злато, останало в съкровищата на Господния дом и в съкровищата на царската къща, и ги предаде в ръцете на слугите си. Цар Аса ги прати при сирийския цар Венадад, син на Тавримон, син на Есион, който живееше в Дамаск, да му кажат:
19 Нека има договор между мен и тебе, както е имало между баща ми и твоя баща. Ето, пращам ти подарък сребро и злато. Иди, развали договора си с Израелевия цар Ваас, за да се оттегли от мен.
20 И Венадад послуша цар Аса и прати началниците на войските си против Израелевите градове, и порази Ийон, Дан, Авел-вет-мааха и целия Хинерот с цялата Нефталимова земя.
21 А Ваас, като чу това, престана да гради Рама и се установи в Терса.
22 Тогава цар Аса провъзгласи на цяла Юдея без никакво изключение, и вдигнаха камъните на Рама и дърветата й, с които Ваас градеше. С тях цар Аса съгради Гава Вениаминова и Масфа.
3Царе: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22