за Христос

Тогава Еровоам съгради Сихем в хълмистата земя на Ефрем и се засели в него. После излезе оттам и съгради Фануил.

Слушай 3Царе 12:25
3Царе 12:25

Препратки:

Други преводи на 3Царе 12:25: