за Христос

Когато Соломон остаря, жените му преклониха сърцето му към други богове и то не беше съвършено пред Господа, неговия Бог, както сърцето на баща му Давид.

Слушай 3Царе 11:4
3Царе 11:4

Препратки:

Други преводи на 3Царе 11:4:

И когато Соломон остаря, жените му отклониха сърцето му след други богове; и сърцето му не беше неразделено с ГОСПОДА, неговия Бог, като сърцето на баща му Давид.
/Верен 2002/
Когато Соломон остаря, жените му преклониха сърцето му към други богове и то не беше съвършено пред Господа, неговия Бог, както сърцето на баща му Давид.
/Библейско общество 2000/
Защото, когато остаря Соломон, жените му преклониха сърцето му към други богове; и сърцето му не беше съвършено пред Господа неговия Бог, както сърцето на баща му Давида.
/Протестантски 1940/
Когато Соломон остаря, неговите жени склониха сърцето му към други богове, и сърцето му не бе напълно предадено на неговия Господ Бог, както сърцето на баща му Давида.
/Православен/
защото когато остаря Соломон, жените му обърнаха сърдцето му след други богове; и сърдцето му не беше съвършено с Господа неговия Бог както сърдцето на отца му Давида.
/Цариградски/
For it came to pass, when Solomon was old, that his wives turned away his heart after other gods: and his heart was not perfect with the LORD his God, as was the heart of David his father.
/KJV/