за Христос

3Царе 10:1-13   

1 Посещението на Савската царица при Соломон
Савската царица, като чу, че Соломон се прочува като служител на Господнето име, дойде да го изпита с трудни за нея въпроси.
2 Дойде в Йерусалим с много голяма свита, с камили, натоварени с аромати и с твърде много злато и скъпоценни камъни. Като дойде при Соломон, говори с него за всичко, което имаше на сърцето си.
3 И Соломон отговори на всичките й въпроси. Нямаше нищо скрито за царя, което да не можа да й обясни.
4 А Савската царица, като видя цялата мъдрост на Соломон и къщата, която беше построил,
5 ястията на трапезата му, сядането на слугите му и прислужването на служителите му, и облеклото им, и виночерпците му, и възвишението, по което се отиваше в Господния дом, не остана съмнение в нея.
6 Тогава тя каза на царя: Верен беше слухът, който чух в земята си, за твоето състояние и за мъдростта ти.
7 Аз не вярвах на думите, докато не дойдох и не видях с очите си. Но дори и половината не ми е била казана! Мъдростта и благоденствието ти надминават слуха, който бях чула.
8 Блажени да бъдат мъжете ти, блажени тези твои слуги, които стоят винаги пред теб и слушат мъдростта ти.
9 Да бъде благословен Господ, твоят Бог, Който прояви благоволение към тебе да те постави на Израелевия престол. Понеже Господ е възлюбил Израел завинаги, затова те е поставил цар, за да раздаваш правосъдие и да вършиш правда.
10 И тя даде на царя сто и двадесет таланта злато, много аромати и скъпоценни камъни. Нямаше по-голямо изобилие от аромати, каквито бяха онези, които Савската царица даде на Соломон.
11 Още и Хирамовите кораби, които донасяха злато от Офир, донасяха оттам и голямо изобилие от алмугови дървета и скъпоценни камъни.
12 А от алмуговите дървета царят направи прегради в Господния дом и в царската къща, също и арфи и псалтири за певците. Такива алмугови дървета не са били докарвани, нито са били виждани до днес.
13 А цар Соломон даде на Савската царица всичко, което тя желаеше. Даде й всичко, каквото поиска, освен това, което цар Соломон й даде доброволно. Така тя се върна със слугите си и си отиде в своята земя.
3Царе: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22