за Христос

3Царе 10   

1 Посещението на Савската царица при Соломон
Савската царица, като чу, че Соломон се прочува като служител на Господнето име, дойде да го изпита с трудни за нея въпроси.
2 Дойде в Йерусалим с много голяма свита, с камили, натоварени с аромати и с твърде много злато и скъпоценни камъни. Като дойде при Соломон, говори с него за всичко, което имаше на сърцето си.
3 И Соломон отговори на всичките й въпроси. Нямаше нищо скрито за царя, което да не можа да й обясни.
4 А Савската царица, като видя цялата мъдрост на Соломон и къщата, която беше построил,
5 ястията на трапезата му, сядането на слугите му и прислужването на служителите му, и облеклото им, и виночерпците му, и възвишението, по което се отиваше в Господния дом, не остана съмнение в нея.
6 Тогава тя каза на царя: Верен беше слухът, който чух в земята си, за твоето състояние и за мъдростта ти.
7 Аз не вярвах на думите, докато не дойдох и не видях с очите си. Но дори и половината не ми е била казана! Мъдростта и благоденствието ти надминават слуха, който бях чула.
8 Блажени да бъдат мъжете ти, блажени тези твои слуги, които стоят винаги пред теб и слушат мъдростта ти.
9 Да бъде благословен Господ, твоят Бог, Който прояви благоволение към тебе да те постави на Израелевия престол. Понеже Господ е възлюбил Израел завинаги, затова те е поставил цар, за да раздаваш правосъдие и да вършиш правда.
10 И тя даде на царя сто и двадесет таланта злато, много аромати и скъпоценни камъни. Нямаше по-голямо изобилие от аромати, каквито бяха онези, които Савската царица даде на Соломон.
11 Още и Хирамовите кораби, които донасяха злато от Офир, донасяха оттам и голямо изобилие от алмугови дървета и скъпоценни камъни.
12 А от алмуговите дървета царят направи прегради в Господния дом и в царската къща, също и арфи и псалтири за певците. Такива алмугови дървета не са били докарвани, нито са били виждани до днес.
13 А цар Соломон даде на Савската царица всичко, което тя желаеше. Даде й всичко, каквото поиска, освен това, което цар Соломон й даде доброволно. Така тя се върна със слугите си и си отиде в своята земя.
14 Богатството на Соломон
А теглото на златото, което идваше за Соломон всяка година, беше шестстотин шестдесет и шест златни таланта,
15 освен това, което се внасяше от купувачите, от товарите на търговците, от всички арабски царе и от управителите на страната.
16 Цар Соломон направи двеста щита от ковано злато - шестстотин сикъла злато бяха похарчени за всеки щит;
17 и триста по-малки щита от ковано злато - три фунта злато бяха похарчени за всеки по-малък щит. И царят ги постави в къщата от ливанско дърво.
18 Царят направи един великолепен престол от слонова кост, който позлати с най-чисто злато.
19 Престолът имаше шест стъпала, върхът на престола беше кръгъл отзад и имаше облегалки от двете страни на седалището. Два лъва стояха край облегалките.
20 А там, върху шестте стъпала, от двете страни стояха дванадесет лъва. Подобно нещо не е било направено в никое царство.
21 Всички съдове за пиене на цар Соломон бяха златни и всички съдове в къщата от ливанско дърво - от чисто злато. Нито един не беше от сребро. Среброто се смяташе за нищо в Соломоновото време.
22 Царят имаше по море кораби, като тарсийските, заедно с корабите на Хирам. Веднъж на три години тарсийските кораби идваха и донасяха злато и сребро, слонова кост, маймуни и пауни.
23 Така цар Соломон надмина всички царе на света по богатство и мъдрост.
24 Целият свят търсеше Соломоновото присъствие, за да чуят мъдростта, която Бог беше вложил в сърцето му.
25 И всяка година всеки от тях донасяше подаръка си: сребърни и златни вещи, облекла, оръжия и аромати, коне и мулета.
26 Соломон събра също така колесници и конници. Той имаше хиляда и четиристотин колесници и дванадесет хиляди конници, които настани в градовете за колесниците и при себе си в Йерусалим.
27 И царят направи среброто да изобилства в Йерусалим като камъни, а кедрите направи като полските черници.
28 Конете, които имаше Соломон, бяха докарани от Египет. Царските търговци ги купуваха на стада с определена цена.
29 А всяка колесница, идваща от Египет и докарана в Йерусалим, струваше шестстотин сребърни сикъла и всеки кон - сто и петдесет. За всички хетейски царе и за сирийските царе те се доставяха чрез тези търговци.
3Царе: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22