за Христос

3Йоан 1   

1 Наставления
От Презвитера до любезния Гай, когото обичам:
2 Възлюбени, моля се да благоуспяваш във всичко и да си здрав, както благоуспява душата ти.
3 Защото много се зарадвах, когато дойдоха някои братя и засвидетелстваха за твоята вярност, че ти ходиш в истината.
4 Няма по-голяма радост за мен от това, да слушам, че моите чеда ходят в истината.
5 Възлюбени, ти вършиш вярна работа във всичко, каквото правиш за братята, и то за чужденци,
6 които свидетелстваха пред църквата за твоята любов. Добре ще направиш да ги изпратиш, както подобава пред Бога;
7 защото за Христовото име излязоха, без да вземат нещо от езичниците.
8 Затова ние сме длъжни да посрещаме такива с радост, за да бъдем съработници за истината.
9 Писах няколко думи до църквата; но Диотреф, който обича да бъде пръв между тях, не ни приема.
10 Затова, ако дойда, ще му напомня за делата, които върши, като дърдори против нас лоши думи. И като не се задоволява с това, той не просто сам не приема братята, но възпира и тези, които искат да ги приемат, и ги гони от църквата.
11 Възлюбени, не подражавай на злото, но на доброто. Който върши добро, е от Бога; който върши зло, не е видял Бога.
12 За Димитрий се свидетелства добро от всички и от самата истина; а още и ние свидетелстваме; и ти знаеш, че нашето свидетелство е истинно.
13 Имах много да ти пиша, но не искам да ти пиша с мастило и перо,
14 а се надявам скоро да те видя и да поговорим лице в лице. Мир на тебе. Поздравяват те приятелите. Поздрави приятелите по име.
3Йоан: 1