за Христос

Тогава Господният гняв пламна против Оза и Бог го порази за грешката му; и той умря там, при Божия ковчег.

Слушай 2Царе 6:7
2Царе 6:7

Препратки:

Други преводи на 2Царе 6:7: