за Христос

Когато стигнаха до Нахоновия харман, Оза протегна ръката си към Божия ковчег и го хвана; защото воловете го раздрусаха.

Слушай 2Царе 6:6
2Царе 6:6

Препратки:

Други преводи на 2Царе 6:6: