за Христос

И ще се унижа още повече и ще се смиря пред собствените си очи; а от слугините, за които ти говориш, от тях ще бъда почитан.

Слушай 2Царе 6:22
2Царе 6:22

Препратки:

Други преводи на 2Царе 6:22: