за Христос

Той раздаде на целия народ, т. е. на цялото множество израелтяни, мъже и жени, на всеки човек, по един хляб, по една мяра вино и по един наниз сухо грозде. Тогава целият народ си отиде, всеки в къщата си.

Слушай 2Царе 6:19
2Царе 6:19

Препратки:

Други преводи на 2Царе 6:19:

После раздаде на целия народ, на цялото израилево множество, от мъж до жена, по една пита хляб и по един калъп фурми, и по един калъп сушено грозде на всекиго. Тогава целият народ се разотиде, всеки у дома си.
/Верен 2002/
Той раздаде на целия народ, т.е. на цялото множество израелци, мъже и жени, на всеки човек, по един хляб, по една мяра вино и по един наниз сухо грозде. Тогава целият народ си отиде, всеки в къщата си.
/Библейско общество 2000/
И раздаде на всичките люде, сиреч, на цялото множество израилтяни, мъже и жени, на всеки човек, по един хляб и по една мера вино и по една низаница сухо грозде. Тогава всичките люде си отидоха, всеки в къщата си.
/Протестантски 1940/
и раздаде на целия народ, на цялото множество израилтяни (от Дан дори до Вирсавия), и на мъже и на жени, всекиму по един хляб, по къс печено месо и по една питка. И целият народ се разотиде, всеки в къщата си.
/Православен/
И раздаде на всичките люде и на всичкото Израилево множество, от мъж до жена, на всекиго человека по един хляб, и по една мръвка месо, и по едно млинче. Тогаз всичките люде си отидоха, всеки в къщата си.
/Цариградски/
And he dealt among all the people, even among the whole multitude of Israel, as well to the women as men, to every one a cake of bread, and a good piece of flesh, and a flagon of wine. So all the people departed every one to his house.
/KJV/