за Христос

Така Давид и целият Израелев дом пренесоха Господния ковчег с възклицание и тръбен звук.

Слушай 2Царе 6:15
2Царе 6:15

Препратки:

Други преводи на 2Царе 6:15: