за Христос

И когато тези, които носеха Господния ковчег, преминаха шест крачки, той пожертва говеда и угоени телета.

Слушай 2Царе 6:13
2Царе 6:13

Препратки:

Други преводи на 2Царе 6:13: