за Христос

Господният ковчег престоя в къщата на гетеца Овид-едом три месеца. И Господ благослови Овид-едом и целия му дом.

Слушай 2Царе 6:11
2Царе 6:11

Препратки:

Други преводи на 2Царе 6:11: