за Христос

Затова Давид отказа да премести Господния ковчег при себе си в Давидовия град и го отклони в къщата на гетеца Овид-едом.

Слушай 2Царе 6:10
2Царе 6:10

Препратки:

Други преводи на 2Царе 6:10: