за Христос

2Царе 5:4,5,6-10   

4 Давид беше на тридесет години, когато се възцари, и царува четиридесет години.
5 В Хеврон царува над Юда седем години и шест месеца; а в Йерусалим царува над целия Израел и Юда тридесет и три години.
6 Йерусалим - столица на обединеното царство
След това царят изведе мъжете си в Йерусалим против йевусейците, жителите на земята. А те говориха на Давид: Няма да влезеш тук! Дори и слепите и хромите ще те отблъснат. Защото си казваха: Давид няма да може да влезе тук.
7 Обаче Давид превзе крепостта Сион. Това е Давидовият град.
8 И в онзи ден Давид каза: Който нападне йевусейците, нека хвърли във вадата слепите и хромите, защото са омразни на Давидовата душа. Понеже слепите и хромите бяха казали, че той няма да влезе в жилището им.
9 И Давид се засели в крепостта, която и нарече Давидов град. След това Давид построи сгради около Мило и навътре.
10 Така Давид преуспяваше и ставаше по-велик; и Господ, Бог на Силите, беше с него.
2Царе: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24