за Христос

2Царе 5:11-25,13-17   

11 В това време тирският цар Хирам прати посланици при Давид, кедрови дървета, дърводелци и зидари и построиха къща за Давид.
12 Тогава Давид позна, че Господ го беше утвърдил за цар над Израел и че беше възвисил царството му заради народа Си Израел.
13 Давид си взе още наложници и жени от Йерусалим, след като дойде от Хеврон; и на Давид се родиха още синове и дъщери.
14 А ето имената на онези, които му се родиха в Йерусалим: Самуа, Совав, Натан, Соломон,
15 Евар, Елисуа, Нефег, Яфия,
16 Елисама, Елиада и Елифалет.
17 А когато филистимците чуха, че помазали Давид за цар над Израел, всички филистимци дойдоха да търсят Давид. А Давид, като чу за това, слезе в крепостта.
18 И така, филистимците дойдоха и се разположиха в долината Рафаим.
19 Тогава Давид се допита до Господа: Да се опълча ли против филистимците? Ще ги предадеш ли в ръката ми? Господ му отговори: Излез, защото със сигурност ще предам филистимците в ръката ти.
20 И така, Давид отиде във Ваал-ферасим и ги порази там, като каза: Господ отнесе пред мене неприятелите ми, както река отнася. Затова онова място бе наречено Ваал-ферасим.
21 Там филистимците оставиха идолите си; а Давид и мъжете му ги вдигнаха.
22 И филистимците пак дойдоха и се разположиха в долината Рафаим.
23 А когато Давид се допита до Господа, Той му отговори: Не излизай! Обиколи зад тях и ги нападни срещу черниците.
24 И когато чуеш шум, като че някой минава по върховете на черниците, тогава тръгни, защото тогава Господ ще излезе пред тебе да порази филистимското множество.
25 И Давид направи, както Господ му заповяда, и порази филистимците от Газа до входа в Гезер.
2Царе: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24