за Христос

2Царе 2:1-7   

1 Помазване на Давид за цар над Юдея
След това Давид се допита до Господа с думите: Да отида ли в някой от Юдовите градове? И Господ му отвърна: Иди. Давид пак попита: Къде да отида? А Той му каза: В Хеврон.
2 И така, Давид отиде там с двете си жени, езраелката Ахиноам и Авигея, бившата жена на кармилеца Навал.
3 Давид заведе и мъжете, които бяха с него, всеки със семейството му. И се заселиха в хевронските градове.
4 Тогава Юдовите мъже дойдоха и помазаха там Давид за цар над Юдовия дом.
И известиха на Давид: Явис-галаадските мъже бяха, които погребаха Саул.
5 Затова Давид прати хора до явис-галаадските мъже да им кажат: Благословени да сте от Господа затова, че показахте тази благост към господаря си, към Саул, и го погребахте.
6 Сега Господ нека покаже и към вас милост и вярност. Така и аз ще ви въздам за тази добрина, понеже направихте това.
7 И така, сега нека се укрепят ръцете ви и бъдете мъжествени; защото господарят ви Саул умря, а Юдовият дом помаза мене за цар.
2Царе: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24