за Христос

2Царе 23:8-12,18-32   

8 Изброяване на храбрите Давидови войни
Ето имената на силните мъже, които имаше Давид: тахмонецът Йосев-васевет, главен военачалник, който уби в една битка осемстотин души.
9 След него беше Елеазар, син на Додо, син на един ахохиец, един от тримата силни мъже с Давид. Когато Израелевите мъже се оттеглиха, след като се бяха заканили на събраните там на бой филистимци,
10 той стана и поразяваше филистимците, докато ръката му изнемощя и се залепи за меча; така че в онзи ден Господ извърши голямо избавление и народът се върна само за да събере плячката след него.
11 Следващият беше Сама, син на арареца Агей. Когато филистимците се бяха събрали в Лехий, където имаше парче земя, засадено с леща, и народът побегна от филистимците,
12 той застана сред нивата и я защити. И порази филистимците и Господ извърши голямо избавление.
18 А Йоавовият брат Ависей, Серуиният син, беше първият от тримата. Той, като замахваше с копието си против триста души неприятели, ги уби и името му се прочу между тримата.
19 Не беше ли той най-славният от тримата? Затова им стана началник; обаче не стигна до славата на първите трима.
20 И Ванайя, син на Йодай, син на един храбър мъж от Кавсеил, който беше извършил храбри дела, уби двамата моавски мъже, които се биеха като лъвове . Той също така слезе и уби лъва сред рова в многоснежния ден.
21 При това той уби египтянина, едрия мъж, който държеше в ръката си копие. А той слезе при него само с тояга и като грабна копието от ръката на египтянина, го уби със собственото му копие.
22 Тези неща стори Ванайя, Йодаевият син, и си придоби име между тези трима силни мъже.
23 По-славен беше от тринадесетте, но не достигна до славата на първите трима. И Давид го постави над телохранителите си.
24 Асаил, Йоавовият брат, беше между тридесетте. Между тях бяха също и: Елханан, син на Додо от Витлеем;
25 Сама ародецът; Елика ародецът;
26 Хелис фалтянинът; Ирас, син на текоеца Екис;
27 Авиезер анатонецът; Мевунай кусатецът;
28 Салмон ахохиецът; Маарай нетофатецът;
29 Хелев, син на нетофатеца Ваана; Итай, син на Ривай от Гавая на вениаминците;
30 Ванайя пиратонецът; Идай от долината на Гаас;
31 Ави-алвон арветецът; Азмавет варумецът;
32 Елиав саалвонецът; Йонатан от Ясиновите синове;
2Царе: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24