за Христос

А Йоавовият брат Ависей, Серуиният син, беше първият от тримата. Той, като замахваше с копието си против триста души неприятели, ги уби и името му се прочу между тримата.

Слушай 2Царе 23:18
2Царе 23:18

Препратки:

Други преводи на 2Царе 23:18:

И Ависей, братът на Йоав, син на Саруя, беше главният от тримата. Той вдигна копието си срещу триста души и ги уби, и беше именит между тримата.
/Верен 2002/
А Йоавовият брат Ависей, Серуиният син, беше първият от тримата. Той, като замахваше с копието си против триста души неприятели, ги уби и името му се прочу между тримата.
/Библейско общество 2000/
А Иоавовият брат Ависей, Серуиният син, беше първият от тримата; той, като махаше копието си против триста души неприятели, уби ги, и си придоби име между тримата.
/Протестантски 1940/
И Авеса, брат на Саруевия син Иоава, беше главен между тримата; той уби с копието си триста души и се прослави между тия трима.
/Православен/
И Ависей Иоавовий брат, Саруиният син, беше първий от тримата; и той като махаше с копието си против триста умъртви ги, и придоби име между тримата.
/Цариградски/
And Abishai, the brother of Joab, the son of Zeruiah, was chief among three. And he lifted up his spear against three hundred, and slew them, and had the name among three.
/KJV/