за Христос

Колкото до Бога, Неговият път е съвършен.
Словото на Господа е опитано.
Той е щит на всички, които се уповават на Него.

Слушай 2Царе 22:31
2Царе 22:31

Препратки:

Други преводи на 2Царе 22:31: