за Христос

Прескръбен съм за теб, Йонатане, брате мой!
Много скъп ми беше ти;
твоята любов към мене беше чудесна,
превъзхождаше любовта на жените.

Слушай 2Царе 1:26
2Царе 1:26

Препратки:

Други преводи на 2Царе 1:26: