за Христос

Хълми гелвуйски, да няма роса, нито дъжд на вас,
нито ниви, доставяйки първи плодове за жертви;
защото там беше захвърлен щитът на силните,
щитът на Саул, като да не е бил той помазан с миро.

Слушай 2Царе 1:21
2Царе 1:21

Препратки:

Други преводи на 2Царе 1:21:

О, гелвуйски планини, нека няма на вас роса или дъжд, нито ниви на приноси; защото там беше захвърлен щитът на силните, щитът на Саул, непомазан с масло.
/Верен 2002/
Хълми гелвуйски, да няма роса, нито дъжд на вас,
нито ниви, доставяйки първи плодове за жертви;
защото там беше захвърлен щитът на силните,
щитът на Саул, като да не е бил той помазан с миро.
/Библейско общество 2000/
Хълми гелвуиски, да няма роса нито дъжд на вас,
Нито ниви доставяйки първи плодове за жертви;
Защото там бе захвърлен щитът на силните,
Щитът на Саула, като да не е бил той помазан с миро.
/Протестантски 1940/
Планини Гелвуйски! (да не пада) на вас ни роса, ни дъжд, нито да има по вас полета с плодове, защото там е захвърлен щитът на силните, щитът на Саула, като да не беше той с елей помазан.
/Православен/
Гори които сте в Гелвуе,
нека няма роса нито дъжд на вас,
Нито ниви които дават начатки;
Защото там бе захвърлен щитът на крепките,
Сауловият щит, като че не е бил помазан с елей.
/Цариградски/
Ye mountains of Gilboa, let there be no dew, neither let there be rain, upon you, nor fields of offerings: for there the shield of the mighty is vilely cast away, the shield of Saul, as though he had not been anointed with oil.
/KJV/